Startsida Umeå kommun

Trädfällning

Inom område med detaljplan kan det förekomma att du behöver lov för trädfällning. Kontakta bygglovsavdelningen för att ta reda på om lov behövs för en speciell fastighet.

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens för trädfällning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information