Startsida Umeå kommun

Upplag

Att anordna eller anlägga ett upplag kräver oftast ett bygglov.

Vedupplag

Mindre upplag som ved för den egna fastighetens behov (en- och tvåbostadshus) betraktas inte som ett upplag som omfattas av lov- eller anmälningsplikten. Som riktlinje har Umeå kommun Bygglov 25 kubikmeter, vilket bedöms utgöra en årsförbrukning. En stark rekommendation är att tala med de grannar som kan vara berörda på grund av närhet eller utsikt.  

Upplag för en viss verksamhet

Vissa upplag som är direkt knutna till en viss verksamhet kräver i sig inte bygglov eller anmälan, till exempel en affär som säljer byggmaterial måste troligen ha vissa upplag för virke och dylikt.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information