Startsida Umeå kommun

Utfarter och vägar

Utfarter

Utfarter ska placeras och utformas så att det inte uppstår trafikfara på grund av dålig sikt eller liknande. För att skapa nya utfarter behöver du tillstånd från väghållaren. Väghållare är antingen Trafikverket (om det är en allmän väg), kommunen, en samfällighetsförening eller en privat ägare. Inom centrala delarna av Umeå är det vanligtvis Umeå kommun, Gator och parker, som är väghållare.  

Vägar

Frågor rörande vägar besvaras av den väghållare som ansvarar för vägen.  För att skapa en ny väg eller bygga om en väg krävs inget bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Men det kan kräva tillstånd från andra instanser och myndigheter

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information
Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.