Startsida Umeå kommun

Våning

Del av byggnad avgränsad av lika stora ytor i två på varandra följande bjälklag och ytterväggarnas utsidor eller motsvarande.  

Vindsutrymme klassas som våning om den beräknande byggnadshöjden från vindsbjälklagets ovansida överstiger 0,70 m.  

Källarutrymme klassas som våning om avståndet från medelmarknivån till ovanpåliggande bjälklags ovansida är mer än 1,50 m.

Våningsbegrepp
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré