Startsida Umeå kommun

Verksamheter

Med verksamheter menas allt från butiker, kontor, restauranger, kiosker, skolor, förskolor, industrier, idrottshallar, museer med flera.

Läs mer om respektive verksamhet i A-Ö-listan.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll