Startsida Umeå kommun

Villkorsbesked

I ett villkorsbesked får du veta om den åtgärd eller det bygge du planerar kommer att ses som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att kommunen ställer krav på exempelvis anpassning av tillgängligheten i hela byggnaden. För att spara tid och resurser är det bra att tidigt ta kontrollera vad som gäller för ditt byggprojekt.

Ett villkorsbesked är inte bindande om man senare ska söka bygglov eller göra anmälan. En avgift tas ut enligt taxan

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré