Startsida Umeå kommun

Villkorsbesked

I ett villkorsbesked får du veta om den åtgärd eller det bygge du planerar kommer att ses som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att kommunen ställer krav på exempelvis anpassning av tillgängligheten i hela byggnaden. För att spara tid och resurser är det bra att tidigt ta kontrollera vad som gäller för ditt byggprojekt.

Ett villkorsbesked är inte bindande om man senare ska söka bygglov eller göra anmälan. En avgift tas ut enligt taxan

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.