Startsida Umeå kommun

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning av ansökningar om

  • Bygglov
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Skyltlov
  • Anmälningspliktiga åtgärder
  • Strandskyddsdispenser

Även avgifter tas ut för

  • Uförande av finutstakning byggnad/tillbyggnad
  • Utförande av inmätning av byggnad/tillbyggnad i efterhand
  • Framtagning av olika kartmaterial

Avgifterna tas ut enligt den taxa som kommunfullmäktige har antagit för byggnadsnämnden.