Startsida Umeå kommun

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning av ansökningar om

  • Bygglov
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Skyltlov
  • Anmälningspliktiga åtgärder
  • Strandskyddsdispenser

Även avgifter tas ut för

  • Uförande av finutstakning byggnad/tillbyggnad
  • Utförande av inmätning av byggnad/tillbyggnad i efterhand
  • Framtagning av olika kartmaterial

Avgifterna tas ut enligt den taxa som kommunfullmäktige har antagit för byggnadsnämnden (se länk i marginalen)

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.