Startsida Umeå kommun

Avgift för olika kartmaterial

En nybyggnadskarta kostar från 9 660 kr.

Enkelt underlag för sitautionsplan kostar från 945 kr, timtaxa tillkommer vid behov av inmätning. Denna produkt är inte myndighetsutövning, varpå moms tillkommer.