Startsida Umeå kommun

Avgift för strandskyddsdispens

En strandskyddsdispens eller en nekad strandskyddsdispens för en byggnad kostar 9 400 kronor.

En strandskyddsdispens eller en nekad strandskyddsdispens för en anläggning eller åtgärd som inte är en byggnad kostar 950 kronor per timme.

Mer information