Startsida Umeå kommun

Beviljade bygglov

Alla bygglov som beviljas i Umeå kommun finns det möjlighet att ta del av via kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. För att se vilka bygglov som har beviljats i Umeå kommun följ instruktionerna nedan.

  • Gå in på Post- och inrikes tidningars hemsida
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster
  • Välj tidsperiod
  • Välj avancerad sökning.
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Umeå kommun"
  • Tryck på sök

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Umeå kommun. Observera att inga beslutshandlingar finns på Post- och inrikes tidningars hemsida. Söker du mer information om ett specifikt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst för Plan och bygg.

Såhär ser det ut på poit.se

Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv