Startsida Umeå kommun

Bygglov och anmälan

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. 

För en- och tvåbostadshus finns vissa enklare åtgärder och byggprojekt som är fråntagna bygglovsplikten men de kan vara anmälningspliktiga. I menyn hittar du information om olika typer av åtgärder och vad som krävs.

Nedan finns några exmepel där det krävs bygglov eller anmälan:

Bygglov krävs vid

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: En sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, till exempel byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, till exempel från bostad till kontor.
 • Anordning eller väsentlig ändring av vissa anläggningar, till exempel upplag, plank eller murar.

Anmälan krävs vid

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av solceller, eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk. I vissa fall kan dessa installationer även kräva bygglov.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • Attefallsåtgärder

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt

I menyn har vi samlat de vanligaste åtgärderna. Där kan du läsa mer om vad som gäller för ditt projekt. Om det du vill göra inte finns med i listan kan du titta under A-Ö. Hittar du fortfarande inte eller om du känner dig osäker på vad som krävs är du välkommen att kontakta kundtjänst för Plan och bygg, vi hjälper dig.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.