Startsida Umeå kommun

Bygglov och anmälan

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. 

För en- och tvåbostadshus finns vissa enklare åtgärder och byggprojekt som är fråntagna bygglovsplikten men de kan vara anmälningspliktiga. I menyn hittar du information om olika typer av åtgärder och vad som krävs.

Nedan finns några exmepel där det krävs bygglov eller anmälan:

Bygglov krävs vid

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: En sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, till exempel byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, till exempel från bostad till kontor.
 • Anordning eller väsentlig ändring av vissa anläggningar, till exempel upplag, plank eller murar.

Anmälan krävs vid

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av solceller, eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk. I vissa fall kan dessa installationer även kräva bygglov.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • Attefallsåtgärder

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt

I menyn har vi samlat de vanligaste åtgärderna. Där kan du läsa mer om vad som gäller för ditt projekt. Om det du vill göra inte finns med i listan kan du titta under A-Ö. Hittar du fortfarande inte eller om du känner dig osäker på vad som krävs är du välkommen att kontakta kundtjänst för Plan och bygg, vi hjälper dig.

Mer information