Startsida Umeå kommun

Ändrad användning

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.
Finns en detaljplan inom området är det den som styr vilken typ av användning av marken som är tillåten.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis:

Från bostad till

Från förskola till

Från butik till

Lokal,

Bostad

Restaurang

Industri/verkstad

Kontor

Pizzeria eller café

Hotell

Vårdinrättning

Bostad

Kontor

Kafé eller restaurang

 

 

 

 

Från industri till

Från kontor till

Från garage till

Detaljhandel

Bostad

Bostad

Kontor

Butik

Verksamhet

Hotell

Hotell

 

 

Verkstad

 

Från källare eller vindsutrumme till bostad

Bygglov krävs i och med att det tillkommer en eller flera ytterligare bostäder.

Läs mer under Vinds- och källarlägenheter.

Har du funderingar om ditt tänkta projekt kräver bygglov eller inte, kontakta kundtjänst Plan och Bygg för mer information.

Ändringar som inte kräver bygglov

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

  • Från del av bostad till kontor för egen verksamhet
  • Från kök till duschrum
  • Från förskola till skola
  • Från sommarstuga till helårsbostad

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om att ändrad användning är:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Relationsritning
  • Uppgifter om Kontrollansvarig (KA), krävs i de flesta fall