Startsida Umeå kommun

Eldstad eller kamin

Innan du kan installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av så kallad braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från exempelvis oljebrännare till pelletsbrännare)

Bygglov kan krävas för en fasadändring ifall skorstenen/rökkanalen väsentligt påverkar byggnadens yttre utformning. Detta gäller inom detaljplanelagt område och för en- eller tvåbostadshus. För andra byggnader krävs det generellt alltid bygglov för en fasadändring.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av behörig besiktningsman.

Anmälan

Anmälan gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid en anmälan om installation av eldstad är:

  • Situationsplan
  • Planritning med eldstadens och rökkanalens placering
  • Sektionsritning eller fasadritning med inritad och måttsatt skorsten
  • Prestandadeklaration för eldstaden

För exempelritningar läs mer här.