Startsida Umeå kommun

Friggebod

I bostadshusets närhet får du bygga en eller flera fristående byggnader utan att söka bygglov.

Storlek​

Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får högst vara 15,0 kvadratmeter och med en högsta nockhöjd på 3,0 meter.

Placering på tomt och avstånd till tomtgränser​

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter men med grannars godkännande får du placera närmare. Rekomendationen är att du får deras godkännande skriftligt.

Observera att detta inte gäller tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark utan då krävs bygglov för att säkerställa allmänhetens intressen om placering avses ske närmare än 4,5 meter.

Tänk även på att det kan krävas en dispens från strandskyddet om placeringen sker närmare strandlinjen än 100 meter och för vissa områden med utökat strandskydd 300 meter. Läs mer om Strandskydd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.