Startsida Umeå kommun

Friggebod

I bostadshusets närhet får du bygga en eller flera fristående byggnader utan att söka bygglov.

Storlek​

Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får högst vara 15,0 kvadratmeter och med en högsta nockhöjd på 3,0 meter.

Placering på tomt och avstånd till tomtgränser​

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter men med grannars godkännande får du placera närmare. Rekomendationen är att du får deras godkännande skriftligt.

Observera att detta inte gäller tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark utan då krävs bygglov för att säkerställa allmänhetens intressen om placering avses ske närmare än 4,5 meter.

Tänk även på att det kan krävas en dispens från strandskyddet om placeringen sker närmare strandlinjen än 100 meter och för vissa områden med utökat strandskydd 300 meter. Läs mer om Strandskydd.