Startsida Umeå kommun

Garage, carport, förråd

Ett garage eller en carport är en byggnad avsedd för uppställning av motorfordon. Ett garage eller en carport är en komplementbyggnad och vid nybyggnation av komplementbyggnader behövs alltid ett bygglov oavsett om den är fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnaden.

Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller att bygga en vägg på en carport. Ligger fastigheten utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse kan en komplementbyggnad vara undantagen från kravet på bygglov. Det gäller om fastigheten enbart innehåller ett en- eller tvåbostadshus, övriga fastigheter omfattas av kravet på bygglov.

Kontakta kundtjänst för att få besked om din tänkta byggnation kräver bygglov eller inte.

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för garage och carport kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska söka bygglov för nybyggnad av garage eller carport i kommunen. Se "Exempelritningar" för mer information.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om nybyggnad av garage, carport eller förråd är:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning