Startsida Umeå kommun

Inre ändringar

Med inre ändring menas att du ändrar något inne i byggnaden så som exempelvis byter ytskikt eller bygger om på något sätt. Oftast får du göra detta utan att ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen men det finns undantag.

Bygglov krävs om det är en väsentligt ändrad användning, läs mer under ändrad användning.

Anmälan krävs om

 • Planlösningen väsentligt ändras
 • Bärande konstruktion (väggar, tak och bjälklag) påverkas genom ingrepp
 • Större omdragning eller nydragning av vatten- och avloppsledningar
 • Större omdragning eller nydragning av ventilationskanaler
 • Byte av ventilationsaggregat
 • Ingrepp, håltagningar och liknande som påverkar brandskyddet

Att renovera befintliga stammar genom relining eller byta stammar med samma placering kräver ingen anmälan.

Dina förändringar kan påverka hela huset

Innan du exempelvis river en innervägg eller flyttar ett kök i en lägenhet måste du undersöka innan så att du inte påverkar husets konstruktion eller installationer negativt.

Prata med din bostadsrättsförening eller hyresvärd innan så att de är medvetna om vad du planerar att göra.

Anmälan

Anmälan gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid inre ändring beror på vad denna ändring innebär. Det kan krävas:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Kontrollansvarig (KA)
 • Konstruktionsritning
 • Projekteringsanvisning Brandskydd
 • Ventilationsritning
 • Vatten- och sanitetsritning
 • Materialinventering med hänsyn till rivningsarbeten
 • Med flera

För exempelritningar läs mer här.