Startsida Umeå kommun

Vinds- och källarlägenheter

Vind

Om du vill inreda din befintliga vind, göra ett taklyft, bygga nya takkupor eller sätta in takfönster behöver du söka bygglov. Varje fastighet och byggnad har olika förutsättningar och det är detaljplanen till din fastighet som styr om det finns möjlighet att inreda en befintlig vind.

Tänk på att du måste ersätta eventuella förråd som försvinner i och med att vinden inreds samt att det ska finnas tvätt- och torkmöjligheter.

Vindslägenheter upp till 35 m² boarea

Inreder du små lägenheter på högst 35 m² boarea på befintlig vind är kraven på bostadsfunktionerna sänkta i förhållande till en vanlig bostad. Det innebär bland annat att bostadens funktioner kan överlappa varandra och att tillgängligheten till lägenheten inte behöver uppfyllas.

Vindslägenheter större än 35 m² boarea

Inreder du lägenheter som är större än 35 m² boarea ska lägenheterna utformas med hänsyn till sin storlek och dessa ska också vara tillgängliga.

Mer om bostadsutformning och dess krav hittar du i Boverkets Byggregler (kapitel 3).  

Källare

För att inreda en bostad i din befintliga källare behöver du söka bygglov. Även om det finns en detaljplan över din fastighet som reglerar möjligheterna att inreda en källare är det många andra krav som ska uppfyllas, vilket kan vara problematiskt för just källarlägenheter. Bostaden ska bland annat vara tillgänglig och få tillräckligt med dagsljus.

De källarlägenheter som inte uppfyller alla krav utan innebär avsteg från gällande lagstiftning hanteras i byggnadsnämnden.

Tänk på att du måste ersätta eventuella förråd som försvinner i och med att källaren inreds samt att det ska finnas tvätt- och torkmöjligheter.

Mer om bostadsutformning och dess krav hittar du i Boverkets Byggregler (kapitel 3).  

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om att inreda vinds- och källarlägenheter är:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Relationsritning
  • Uppgifter om Kontrollansvarig (KA)