Startsida Umeå kommun

Detaljplaner

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Du kan läsa vad detaljplanen anger för byggrätt med mera för din fastighet via vår karttjänst som du hittar på länken nedan.

För att kunna öppna en detaljplan krävs att du har en DjVu-plugin (program) installerad, du kan ladda ner den på samma sida som kartan.

Länk till gällande detaljplaner (öppnas i ny flik)