Startsida Umeå kommun

Detaljplaner

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Du kan läsa vad detaljplanen anger för byggrätt med mera för din fastighet via vår karttjänst som du hittar på länken nedan.

För att kunna öppna en detaljplan krävs att du har en DjVu-plugin (program) installerad, du kan ladda ner den på samma sida som kartan.

Länk till gällande detaljplaner (öppnas i ny flik)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.