Startsida Umeå kommun

Exempelritningar

För att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller den information som krävs. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda. Med det menas att ritningarna:

  • ska vara skalenliga och måttsatta
  • ska innehålla skalstock och ritningshuvud
  • är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg
  • är ritade på vitt, olinjerat papper
  • är ritade i svart-vitt.

I menyn finns exempel och mer information för de vanligaste handlingarna.

Exempelritningar för olika åtgärder

Nedan finns fyra pdf-filer för olika typer av åtgärder. I pdf-filerna finns exempelritningar och information om vilka handlingar som krävs.

Exempelritningar för:

Nybyggnad av enbostadshus (PDF)

Nybyggnad av komplementbyggnad (PDF)

Tillbyggnad av enbostadshus (PDF)

Installation av eldstad (PDF)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.