Startsida Umeå kommun

Sektionsritning

Sektionsritningen behövs för att kunna jämföra enbostads-husets storlek, area och höjd, mot de bestämmelser som finns i detaljplanen för din tomt. Sektionsritningen ska visa enbostadshuset i genomskärning. Tak, ytterväggar, bjälklag, bärande innerväggar och grunden ska varat inritat, liksom rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och takvinklar. Sektionsritningen behövs också för att se om det finns nivåskillnader inne i huset och om rumshöjderna blir tillräckliga.

Följande ska redovisas på sektionsritningen:

  • Sektionsbenämning, t.ex.: A-A 
  • Takvinkel (1) • Rumshöjd (2
  • Byggnadshöjd (3) • Nockhöjd (4)
  • Redovisning av eventuell nivåskillnad i byggnad 
  • Marklinje (5
  • Ritning och skalstock i skala 1:100 
  • Ritningshuvud

Vid eventuell ändring: 

  • Ringa in eventuell ändring så att det tydligt framgår var ändringen ska göras 
  • Ange datum för revidering i ritningshuvudet

Exempelritningar

​Nedan finns några exempel på fasadritningar. Klicka på bilderna för att se dem i ett större format. De gröna markeringarna finns förklarade i texten ovan.

Exempel sektionsritning enbostadshus

Sektionsritning enbostadshus

Exempelritning sektionsritning

Sektionsritning komplementbyggnad

Exempel sektionsritning

Sektionsritning tillbyggnad