Startsida Umeå kommun

Förhandsbesked

Planerar du att stycka av en eller flera tomter och bygga hus utanför planlagt område? Då bör du ansöka om lokaliseringsprövning. Det innebär att byggnadsnämnden gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen.

Läs om handläggning av förhandsbesked

Riktlinjer och policy
Mer om förhandsbesked
Kostnader

Förhandsbesked debiteras med 950 kr per nedlagd timme, maximalt 25 000 kr.

Strandskyddsdispens för byggnad debiteras med 9 200 kr.

Här finns beslut om den antagna plan- och bygglovtaxan