Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet i och vid fastigheter

Enkelt avhjälpta hinder

Som fastighetsägare ska man åtgärda enkelt avhjälpta hinder i fastigheter dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Som projektör/byggherre bör man se till att dessa frågor är beaktade vid nyproduktion och ombyggnation.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Kontakt

Britta Nordbrandt Nilsson
chef
Bostadsanpassning
090-16 23 16
britta.nordbrandt@umea.se

Mer information

Enkelt avhjälpta hinder
(Boverkets webbplats)

Sidan har granskats 2020-03-02

Sidans kortadress: www.umea.se/umeautanhinder