Startsida Umeå kommun

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande

I Umeå finns ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Visionen är att Umeåregionen ska vara världsledande inom området innan 2020.

Förutom visionen är energidirektivet som beslutades i EU den 23 april 2009 en stor drivkraft. Om alla byggnader ska vara så kallade nollenergihus — är nyckeln till framgång att börja samverka. Nätverket består av företag och organisationer i hela bygg- och förvaltningskedjan som tillsammans ska bygga upp kunskap i byggbranschen om hållbart byggande. Det handlar också om att skapa en marknad för hållbara hus, bidra till en snabbare omställning till ny teknik och skapa handling i bygg- och förvaltningskedjans alla länkar — från planering hos till exempel kommunen och byggfasen hos entreprenörerna till marknaden, det vill säga framtidens husköpare och hyresgäster. Detta ska nätverket göra genom verktygen utbildning, utvärdering och kommunikation.

Framtida signum för Umeå

– Engagemanget hos alla aktörer är stort. Det är glädjande att vi har en så gynnsam grogrund för hållbarhetsfrågorna i byggbranschen, säger Mikael Berglund, som är koordinator för nätverket. Det blir förhoppningsvis ett signum för Umeå i framtiden.

Kontakt

Michael Jalmby
Esam
090-786 13 94
michael@esam.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-08-13

Sidans kortadress: www.umea.se/hallbarahus