Startsida Umeå kommun

Energi och uppvärmning

Umeå kommun arbetar aktivt för att spara energi och minska klimatpåverkan. Vi ger även råd och tips till privatpersoner, organisationer och företag om hur de kan spara energi och på vårt klimat.

Nyheter

Rådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen svarar kostnadsfritt på frågor om hur du kan minska din energianvändning och därmed minska din belastning på klimatet.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-09

Sidans kortadress: www.umea.se/energi