Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för energirådgivning

Här finns aktuella och tidigare nyheter om energirådgivning. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Nyheter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus