Startsida Umeå kommun

Energitillsyn 2008-2013

Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört två projekt om energitillsyn på företag med miljöfarlig verksamhet. Projekten har utförts mellan 2007 och 2013.

Syftet var att främja energieffektivisering och följa upp verksamheternas arbete med energieffektivisering. Vi fokuserade på stödprocesser i verksamheterna, som ventilation, belysning och tryckluft. Vi ville också uppmuntra till konvertering av icke förnybara energislag till förnybara där det ansågs rimligt.

Läs den fullständiga rapporten (pdf)

Under 2014 kommer bedriva energitillsyn på fordonstvättar och bemannade bensinstationer.

Kontakt

Maria Sandström
miljöinspektör
090-16 16 52
maria.sandstrom@umea.se

Erik Eklund
energirådgivare
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.