Startsida Umeå kommun

Energitillsyn 2014

Under 2014 har Miljö- och hälsoskydd bedrivit energitillsyn med inriktning på fordonstvättar och lackerare.

Syftet med tillsynen var:

  • att genom tillsyn enligt hushållningsprincipen och rådgivning öka energieffektiviteten i aktuella företag samt öka användning av förnybara bränslen
  • att synliggöra den energieffektiviseringspotential som finns i aktuella företag och öka andelen företag i Umeå som arbetar aktivt med energieffektivisering
  • att öka kunskapen i energitillsyn hos miljöinspektörer för att den i framtiden ska ingå som en naturlig del av den ordinarie tillsynen.

Rapporten finns i en länk i högerspalten.

Kontakt

Maria Sandström
miljöinspektör
090-16 16 52
maria.sandstrom@umea.se

Erik Eklund
energirådgivare
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Mer information

Delrapport

Energitillsyn 2014 (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.