Startsida Umeå kommun

Fånga sol utan lov

 

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form.

 

Förenklingen av regelsystemet för bygglov ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet. Detta ska ske som ett led i regeringens pågående arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov och därmed öka bostadsbyggandet.

Här föreslås att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solceller och solfångare som följer byggnadens form. 


Kontakt

Eduardo Pettersson
Energirådgivare
Miljö och Hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 76
076- 135 76 56
eduardo.pettersson@umea.se

Mer information


Länkar Umeå Kommun

umea.se/solel


Externa länkar

Regeringskansliet pressmeddelande

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.