Startsida Umeå kommun

Deltagarna från projektet e-Lighthouse

Kunskapsutbyte om effektiv energianvändning i byggnader

Under två dagar har projektpartners från sex regioner gästat Umeå inom projektet e-Lighthouse. Deltagarna har bland annat besökt Maja Beskow skola, Hedlunda förskola och Dåva Fjärrvärmeverket för att lära mer om de förbättringar inom energieffektivisering som genomförts där.

Syftet med projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering. Projektet har som målsättning att öka energieffektiviteten i 250 kommunala byggnader, 2 500 bostadsbyggnader och 2 000 nya byggnader. Mötet har pågått 17–18 oktober.

– I Umeå har vi kommit långt med att använda teknik för att mäta och påverka energianvändning och det har vi velat visa upp, säger Erik Eklund, nationell projektkoordinator, Umeå kommun.

I Umeå har Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) tillsammans studerat och testat nya sätt att energieffektivisera. Till exempel genom att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola, och testa och utvärderar energivisualisering i offentliga kök. En del i projektet är att dokumentera och utvärdera lösningar och erfarenheter som kan spridas i hela norra Europa och EU.

– Det här projektet har skapat givande diskussioner och samarbeten mellan oss som deltar. Vårt fokus har varit energifrågor och tillsammans har vi breddat vår syn på hur man kan gå tillväga för att skapa en mer hållbar och koldioxidfri framtid, säger Antti Haapalahti, huvudprojektledare från Uleåborg, Finland.

Flera deltagande regioner inom norra Europa

Projektet e-Lighthouse finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 länder Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige (Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Korta fakta

  • Projektet pågår i tre år, till 31 mars 2019.
  • Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
  • Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
  • Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.
Kontakt

Erik Eklund
nationell projektkoordinator
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 85
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Ulf Roth
driftingenjör
Fastighet
Umeå kommun
070-369 3536
ulf.roth@umea.se

Mer information

Projektets webbplats: www.elighthouse.eu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.