Startsida Umeå kommun
Klimatlöfteskarta

Klimatlöfteskartan för Earth Hour 2019 lockade många att lämna ett klimatlöfte.

Umeåbor håller sina klimatlöften

Hela 43 procent som lämnade ett klimatlöfte under årets klimatkampanj Earth Hour i Skellefteå, Storuman och Umeå kommun, har hållit sitt löfte. Det visar en uppföljningsenkät med deltagarna ett halvår senare.

– Det är roligt att så många är engagerade och agerar för att minska sin klimatpåverkan även efter Earth Hour, säger Erik Eklund, energi-och klimatrådgivare, Umeå kommun, och en av medarrangörerna till klimatutmaningen Earth Hour.

Storumans kommun gav flest löften

Skellefteå, Storuman och Umeå kommuns energi- och klimatrådgivare genomförde klimatkampanjen Earth Hour mellan 18 och 30 mars och samlade in totalt 1 608 klimatlöften på en klimatlöfteskarta:

Klimatlöfteskarta

Storumans kommun vann med 37,7 klimatlöften per tusen invånare följt av Skellefteå (11,3 klimatlöften per tusen invånare) och Umeå (4,4 klimatlöften per tusen invånare).

43 procent har hållit sitt löfte

Ett halvår efter kampanjen har en uppföljningsenkät skickats till deltagarna som besvarades av 330 personer. Enkäten visar att

  • 43 procent har hållit sitt klimatlöfte i alla kommuner
  • Storuman var återigen bäst bland kommunerna då hela 48 procent av de svarande har hållit sitt klimatlöfte
  • 122 kommentarer om klimatlöften har lämnats in och de visar på att många reser mer hållbart, äter mer vegetariskt samt köper och säljer mer secondhand
  • 56 svarande efterfrågar rådgivning/återkoppling och/eller utbildning från deras kommunala energi- och klimatrådgivare inom områdena energilösningar, transportlösningar och klimatfrågor.

– Att fler efterfrågar energi- och klimatrådgivningens tjänster är givetvis särskilt roligt för oss, säger Erik Eklund.

Kontakt

Erik Eklund
energi- och klimatrådgivare
090-16 16 85
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus