Startsida Umeå kommun
Braskamin

Elda med ved

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Lokala eldstäder - Tänd i toppen!

För att minska utsläppen från vedeldning har nya råd för vedeldning riktade till hushåll tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. 

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved och god lufttillförsel samt att se till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.

Under "Mer information" finns aktuell information från Naturvårdsverket.

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt plan- och bygglagen göra en anmälan till byggnadsnämnden. Det gör du genom att kontakta Bygglov på telefonnummer 090-16 13 61.

Titta på röken

 • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
 • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
 • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
 • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Tips till vedeldare:

 • Använd i första hand pellets.
 • Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
 • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
 • Småelda inte, utan hellre sällan och rejält 
 • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900 °C–1 000 °C är en nödvändighet för en optimal förbränning och ger det bästa energiutbytet.
 • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
 • Vid nyinstallation, ändring och reparation, kräv minst ett års garanti på utfört arbete.

Tänk på att det är förbjudet att elda avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande.

Tänd i toppen!

Gäller för dig som eldar i kamin, öppen spis eller kakel-/ täljstensugn

Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt.

Placera tändmedel i toppen, under de översta vedträna. Tänd och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig.

När det bildats en glödbädd kan du fylla på med 2-3 vedträn. Lägg dem luftigt. Ha spjället helt öppet tills lågorna dragit igång igen.

Mer information

Naturvårdsverket:

Information och film om vedeldning - webbsida

Tänd i toppen - broschyr, utskriftsversion

Elda rätt - broschyr

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut: 

"Att elda med vedpanna"

 

Sotning och brandskyddskontroll - webbsida


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus