Startsida Umeå kommun

Energiprojektet

Umeå kommun genomförde tillsammans med Siemens Energiprojektet mellan 2008 och 2015. Energiprojektet är ett så kallat EPC-projekt. EPC (Energy Performance Contracting) är ett helhetsgrepp vid energiinvesteringar där alla kostnader och vinster vägs samman och en rad åtgärder genomförs samtidigt.

Har omfattat 120 fastigheter

Projektet har omfattat 120 av kommunens fastigheter; bland annat skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, idrottshallar, kulturfastigheter och kontor.

Under projektet har man undersökt och förbättrat system som påverkar energianvändningen, till exempel värme, ventilation, vatten, el och byggnads­skal. Driftpersonalen har genomgått en gedigen utbildning i handhavande och metodik för att förbättra anläggningarna i egen regi.

Minskade koldioxidutsläpp

Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxid­utsläppen med 6 111 ton per år. Det motsvarar ungefär 2 000 normala bilars utsläpp per år.

På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor.

De 140 miljoner kronor som Umeå kommuns politiker avsatte till projektet 2008 är man nu på god väg att ta igen i form av minskade energikostnader.

Att tilläggsisolera, förbättra belysning och byta ut gamla pumpar och ventilationsfläktar har varit de viktigaste åtgärderna för att minska
energi­användningen.

När projektet startade räknades Umeå kommuns energiprojekt som Sveriges största energisparprojekt av detta slag.

Kontakt

Ulf Larsson
energiingenjör och projektledare för Energiprojektet
090-16 23 18
ulf.a.larsson@umea.se

Om Energiprojektet

Fastigheter: 120 stycken

Ursprunglig yta: 424 213 kvadratmeter

Investering: cirka 140 miljoner kronor

Tidsperiod:

2008–2009 fas 1, inventering

2010–2015 fas 2 och 3, genomförande och uppföljning

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus