Startsida Umeå kommun

Använd inte dörröppnaren i onödan

Automatiska dörröppnare är till för tillgänglighet i byggnader och ett viktigt hjälpmedel. Dörren öppnas maximalt och hålls öppen under en tillräckligt lång tid för att tillgängligheten ska kunna tillgodoses för alla.

Om dörröppnare däremot används i onödan bidrar det till ökad elförbrukning och framför allt värmeförlust i byggnaden.

Umeå kommun har på flera av sina fastigheter valt att lägga en fördröjning som innebär att knappen måste hållas inne i några sekunder för att dörren ska öppnas automatiskt. På så sätt har beteendet förändrats och dörröppnare används när den behövs som mest.