Startsida Umeå kommun

Spara energi: Extra element

Umeå kommun Fastighet rekommenderar att du inte använder extra element, kupévärmare eller liknande i kommunens lokaler.

Extra element förbrukar mycket energi och kan vara farligt ur brandsynpunkt.

Ett extra element kan förbruka 1000–2000 watt per timme, vilket är lika mycket energi som 20–40 datorer förbrukar på en timme!

Extra element kan även påverka eller helt slå ut värmesystemet. Om det är kallt på kontoret – felanmäl detta.

Kontakt

Ulf Roth
driftingenjör
Fastighet
070-369 35 36
ulf.roth@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.