Startsida Umeå kommun

Spara energi: Extra element

Umeå kommun Fastighet rekommenderar att du inte använder extra element, kupévärmare eller liknande i kommunens lokaler.

Extra element förbrukar mycket energi och kan vara farligt ur brandsynpunkt.

Ett extra element kan förbruka 1000–2000 watt per timme, vilket är lika mycket energi som 20–40 datorer förbrukar på en timme!

Extra element kan även påverka eller helt slå ut värmesystemet. Om det är kallt på kontoret inom Umeå kommuns lokaler – felanmäl detta till Fastighet.