Startsida Umeå kommun

Gröna mötesrum genom solenergi och energisnål teknik

Umeå kommun har installerat högeffektiva solcellspaneler på taket på stadshuset. De levererar 45 000 kwh/år och täcker elförbrukningen i  samtliga 80 mötesrum på stadshusområdet. Det kan också jämföras med förbrukning av hushållsel för 10 villor eller 15 lägenheter.

Målsättningen är även att minska på elförbrukningen i mötesrummen. Det sker genom att successivt byta ut apparatur såsom projektor och belysning till det mest energisnåla och som är enkel att installera och hantera. 

Umeå kommun har ett ambitiöst energimål. Kommunens fastigheter ska klara 165 kWh/m² och år fram till och med 2020. Att spara energi är bra för Umeå kommuns ekonomi och bidrar till en bättre miljö. Genom små åtgärder på arbetsplatserna kan alla tillsammans spara mycket energi som bidrar till att kommunen uppfyller målet.

Grönt mötesrum

Ån är ett mötesrum i stadshuset som har energisnål projektor och belysning. Här nedan kan du se vilken effekt det innebär.


Rummets gamla utrustning


Vid användning

Standby

LG XGA projektor *

230 W

14 W

Belysning

290 W

0 W

* Projektorlampa byts efter ca 6000 timmar


Rummets nya utrustning‌


Vid användning

Standby

Casio projektor *

100 W

0,1 W

Belysning LED **

64 W

0 W

* LEDlaserteknik som kan stängas av direkt efter användning. Projektorlampa byts efter 25 000 timmar.
** Belysningen justeras efter lux och är närvarostyrd, en rörelsedetektor känner av om ingen är i rummet så stängs belysningen.

Solcellspaneler på stadshusets tak.

Solcellspanelerna på stadshusets tak.

Kontakt

Frågor om solceller

Ulf Larsson
energiingenjör på Fastighet
090-16 23 18

Frågor om apparatur

Ulf Roth
driftingenjör på Fastighet
070-369 35 36

Fakta om solcellerna

På taket finns 158 solcellspaneler och en växelriktare styr solcellerna så att de levererar optimalt och omvandlar strömmen så att den går ut i vägguttaget.

Fakta


Toppeffekt/panel

295 W

Växelriktare
SG36KTL-M

36 kW

Hållbarhet:

35 år

Investeringskostnad:

525 000 kr inkl statligt stöd på 30%

Återbetalningstid:

 13 år

 

Sidan har granskats 2020-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/gronamoten