Startsida Umeå kommun

Tips, uppvärmning och energibesparing

I takt med att oljan och elen blir dyrare och klimatdebatten blir allt hetare så ökar intresset för alternativa uppvärmningsformer och åtgärder för att spara energi. Här är tips på var du kan hitta bra information.

Svar på de vanligaste frågorna om energi

På Norrbottens Energikontors webbplats svarar Marcel Berkelder, civilingenjör och energivetare, på dina frågor om energi.

Läs mer

Energimyndigheten ger dig heta tips

På energimyndighetens webbplats finns information om hur du kan värma ditt hus, hur du sparar energi i hemmet, vad du ska tänka på när du bygger nytt och mycket mer.

Läs mer

Energiradgivningen.se, för dig som vill veta mer om energi

Stockholms energirådgivning har en välmatad webbplats full med bra information om energi.

Läs mer