Startsida Umeå kommun

Beräkningsprogram energi och klimat

Energikalkylen

Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning.

Energikalkylen

Elspar

Ett enklare program för att uppskatta ditt hus energianvändning. Du kan välja några energieffektiviseringsåtgärder och se hur mycket du kan spara.

Elspar

Testa din klimatpåverkan

Med detta verktyg kan du testa just din klimatpåverkan utifrån ditt boende, resvanor och shopping med mera.

Klimatkontot

Testa om dina radiatorer passar med en värmepump

När du installerar en värmepump bör du ha en lägre temperatur på det värmande vattnet till radiatorerna för att värmepumpen ska gå optimalt. För att avge tillräckligt mycket värme till huset måste radiatorerna ha en större yta. Har huset tillräckligt stora radiatorer för att ge bra förutsättningar för en värmepump?

Beräkning av radiatorstorlek

Beräkna din hushållsel

Räkna ut hur mycket energi och kostnaden för olika apparater i ditt hem. Du kan även beräkna genomsnittlig hushållelanvändning för villa och lägenhet.

Beräkna din hushållsel

Kalkylmallar

Kalkylmall för belysning (Excel)

Kalkylmall för varmvattenbesparing (Excel)

Avancerade beräkningar

Använd energiberäkning.se när du vill du göra mer avancerade beräkningar för ditt hus energianvändning och olika energieffektiviseringar.

Energiberäkning.se

Kontakt

Erik Eklund
energi- och klimatrådgivare
Umeå kommun
090-16 16 85
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.