Startsida Umeå kommun

Beräkningsprogram energi och klimat

Energikalkylen

Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning.

Energikalkylen

Testa din klimatpåverkan

Med detta verktyg kan du testa just din klimatpåverkan utifrån ditt boende, resvanor och shopping med mera.

Klimatkontot

Kalkylmallar

Kalkylmall för belysning (Excel)

Kalkylmall för varmvattenbesparing (Excel)

Avancerade beräkningar

Använd energiberäkning.se när du vill du göra mer avancerade beräkningar för ditt hus energianvändning och olika energieffektiviseringar.

Energiberäkning.se

Kontakt

Erik Eklund
energi- och klimatrådgivare
Umeå kommun
090-16 16 85
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus