Startsida Umeå kommun

Projekt och nätverk

Umeå kommun verkar för ett hållbart samhälle. Här samlar vi information om projekt och nätverk som kommunen deltar i för att sänka energianvändningen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.