Startsida Umeå kommun

Energieffektivt byggande i kallt klimat

Från Nordmaling i söder till Sikeå i norr har det under det senaste åren byggts sex bostadshus. Det handlar om fyra villor och två flerbostadshus. Gemensamt för dessa byggnader är låg energianvändning.

Samtliga byggnader ingår i projektet Energieffektiv byggande i kallt klimat. Ett projekt som sker i samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och marknadsaktörer i Umeåregionen. Syftet med samarbetet är att det ska öka vår kunskap och erfarenhet när det gäller energieffektivt byggande i kallt klimat. Nya byggtekniska lösningar har presenterats i de olika delprojekten. Dessa kommer att följas upp, mätas och utvärderas. Genom projektet tar Umeåregionen ett steg mot utveckling av byggnader med lägre driftskostnader och mindre resursanvändning.

Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen

Bostadssektorn står idag för 40 procent av energianvändningen i Sverige, 50 procent av elförbrukningen och 40 procent av materialanvändningen. Det är högst aktuellt att byggsektorn utvecklar fler energieffektiva byggnader. 

I dag finns det mycket få exempel på riktigt energieffektiva byggnader i norra Sverige. För att inspirera, öka efterfrågan och kunskapen om energieffektivt byggande hoppas vi att detta projekt ska bidra med att presentera ett gediget mät- och utvärderingsunderlag.

Mätningar i projektet

Mätutrustning har monteras i byggobjekten och mätningarna genomförs av Umeå universitet och Umeå kommun tillsammans. Mätningarna innefattar allt från fukt i klimatskärm till energiprestanda på komponentnivå och byggandens totala energianvändning.

Ambitionen är att vi i ett nästa steg ska kunna gå från demonstrationshus och pilotprojekt till bredare och större satsningar. Projektet är ett led i arbetet mot att uppnå ett av Umeå kommuns miljömål för begränsad klimatpåverkan.

Läs mer om de olika byggprojekten

Hus villa Carlstedts

Villa Carlstedts

Hus villa Dario

Villa Dario

Villa Falk

Villa Falk

Hus villa Pettersson

Villa Pettersson

Bild över hus i cerbof

Kvarteret Gröngård

Bild Kullen

Kvarteret Kullen

Kontakt

Erik Eklund
projektledare
Umeå Kommun
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Jonas Andersson
ansvarig från Umeå kommun
090-16 12 05
jonas.andersson@umea.se

Cerbof

Centrum för energi- och resurs­effektivitet i Byggande och Förvaltning (CERBOF) är ett program för forskning och innovation, initierat av Energi­myndigheten. CERBOF drivs i samverkan med aktörer inom byggsektorn. Projektet Energ­ieffektivt byggande i kallt klimat ska öka kunskapen om bygg­projekt som med ny teknik syftar till att bygga energieffektivt i Umeåregionen.

Mer information

Läs mer om de olika projekten på Lågans webb. Använd sökfunktionen på Lågans startsida.

Umeå Universitet, Information om projektet

CERBOF Centrum för energi- och resuresffektivitet i byggande och förvaltning

Slutrapport Energieffektivt byggande i kallt klimat

Delrapport från pågående projekt

Broschyr Energieffektivt byggande i kallt klimat

Artikel från Energi och Miljö

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus