Startsida Umeå kommun

Fastigheter och lantmäteri

Bakgrundsbild Lantmäteri

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter. Till en fastighet hör i regel byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten. En fastighet kan vara ett avgränsat område på marken. Den kan även vara tredimensionell och exempelvis inrymma en ägarlägenhet eller ett underjordiskt garage. 

Kontakta Lantmäterimyndigheten

  • om du köper eller säljer mark och det kräver en ändring av fasighetsindelningen
  • om det finns oklarheter när det gäller fastighetsgränser
  • om du vill bilda olika typer av samfälligheter till exempel för vägar, parkeringsgarage, gårdar och grönytor
  • om du har frågor om fastighetsregistret
  • om du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går.
Aktuellt
Kontakt

Lantmäterimyndigheten
090-16 13 28
lantmaterimyndigheten@umea.se

Öppettider:

Vardagar, klockan 08.00-11.45 och 13.15-16.00

Måndagar, stängt eftemiddag

Boka gärna tid för ditt besök.

Postadress:

Lantmäterimyndigheten
901 84 Umeå

Besöksadress:

Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31A

Sidan har granskats 2019-03-18

Sidans kortadress: www.umea.se/lantmaterimyndigheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.