Startsida Umeå kommun

Mätuppdrag

Vi utför olika typer av mätuppdrag, främst internt inom kommunen men även myndighetsutövning samt uppdrag kopplade till de stompunkter som kommunen ansvarar över.

 
Gränsutvisning

Markering av fastighetsgränser med träläkt. (För en mer precis och bestående markering krävs fastighetsbestämning genom ett förrättningsärende, kontakta då Kommunala lantmäterimyndigheten).


Priser
Mätuppdrag 1000 kr + timtaxa

Prislista Lantmäteri

(minsta fakturerbara tid är 1,5 timmar)

Beställ mätuppdrag

Kontakta Lantmäteri för mer information om mätuppdrag.

Kerstin Östberg
090-16 13 18

Expedition
090-16 13 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus