Startsida Umeå kommun

Tvätta bilen rätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten följer miljöfarliga ämnen med tvättvattnet direkt ut i våra sjöar och hav. Tvättar du istället bilen på en biltvätt eller tvätthall så renas vattnet innan det släpps vidare.

Så här tvättar du bilen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus