Startsida Umeå kommun

Spridningsutrustning

Godkännande av utrustning

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får efter 26 november 2016 användas endast om den är godkänd av Statens Jordbruksverk.

Kontakt

Joakim Linder
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se