Startsida Umeå kommun

Spridningsutrustning

Godkännande av utrustning

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får efter 26 november 2016 användas endast om den är godkänd av Statens Jordbruksverk.

Kontakt

Joakim Linder
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 75
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.