Startsida Umeå kommun

Kross- och sorteringsverk

Om du vill ställa upp ett kross- och sorteringsverk måste du i vissa fall göra en anmälan till kommunen. Anmälningsplikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar:

  • inom områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser, eller
  • utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod

Detta gäller inte om man har ett tillstånd där det framgår att man får ställa upp kross- och sorteringsverk. Ett exempel på ett sådant tillstånd är när det handlar om täkter.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Digitala blanketter

Vi vill gärna att handlingar till Miljö- och hälsoskydd skickas digitalt.

Digitala blanketter finns i kommunens blankettsamling. Där hittar du en blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Klicka på länken ovan och välj sedan Miljö- och hälsoskydd och därefter Miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.