Startsida Umeå kommun

Anmälningsplikt för verksamheter, avgifter

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola med mera.
  • Solarier

Samråd gärna med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en handläggningsavgift vid anmälan av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Avgiften är för

  • hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta - 2 919 kronor
  • bassängbad - 2 919 kronor
  • förskola, skola, med mera - 2 919 kronor.

Dessutom tas en avgift ut för efterföljande tillsyn av verksamheterna.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman
090-16 16 64

Erik Nilsson
090-16 16 99

Blanketter och avgifter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.