Startsida Umeå kommun

Anmälningsplikt för verksamheter, avgifter

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola med mera.
  • Solarier

Samråd gärna med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en handläggningsavgift vid anmälan av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Avgiften är för

  • hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta - timavgift
  • bassängbad - timavgift
  • förskola, skola, med mera - 2 919 kronor.

Dessutom tas en avgift ut för efterföljande tillsyn av verksamheterna.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman

Erik Nilsson

Hans Sandberg

Angelica Frykholm

Kristina Hägglund

Blanketter och avgifter