Startsida Umeå kommun

Badplatser, badanläggningar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen över kommunens strand- och bassängbad samt de bassänger, pooler och floatingtankar där företag och föreningar erbjuder bad för allmänheten. Verksamheten ska genom egenkontroll säkerställa att badvattenkvaliteten är god. För att kontrollera att baden sköts och för att säkerställa kvaliteten på badvattnet, tas prover på badvattnet med jämna mellanrum.

Tänk på: Vid allt badande måste man tänka på att det kan finnas bakterier i vattnet även om det ser rent ut och även om det tidigare aldrig varit några prov som varit dåliga. Om något verkar misstänkt eller om ni känner någon konstig lukt, undvik att bada och kontakta i första hand ansvariga på badanläggningen och i andra hand Miljö- och hälsoskydd.

Strandbad

I Umeå kommun provtas och kontrolleras vattenkvaliten på 25 strandbad. Varje bad provtas fyra gånger per sommar, vecka 26, 28, 30 och 32. Provtagningsresultat och bedömning av vattenkvalitet kan du ta del av på Badplatsen

Här hittar du karta över badplatser i kommunen och uppdaterad information.

Bassängbad

Bassängbad som allmänheten får använda ska enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska se senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Till anmälningsblankett.

Personlig hygien

Som badande är det viktigt att du duschar noggrant innan du hoppar i bassängen.

Egenkontroll

Den som driver en badanläggning är skyldig att planera och kontrollera verksamheten så att risker för människors hälsa eller miljön undviks. Med det menas att bland annat regelbundna provtagningar av badvattnet, skriftliga rutiner för skötsel av anläggningen, rutiner vid driftstörningar med mera.

Kontakt

Erik Nilsson
miljöinspektör
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Digital blankett för anmälan

Vi vill gärna att anmälan om bassängbad görs digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen. Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Anmälan ny lokal

Mer information