Startsida Umeå kommun

Hygienisk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som t ex massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Trots detta så utövar nämnden tillsyn över verksamheten.

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, startar eller ändras krävs att du i god tid lämnar in en fullständig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.  

Varför ska jag anmäla? 

Syftet med anmälan är att uppmärksamma miljö- och hälsoskyddsnämnden på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.  

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

Nyttiga dokument

Piercing och tatuering, informationsfolder (Socialstyrelsen)

Handbok - Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. (Socialstyrelsen)

Hygieniska krav och råd för piercing och tatuering

Hygieniska krav och råd för akupunktur

Hygieniska krav och råd för fotvård

Hygieniska krav för hudvård

Hygieniska krav för frisersalong

Hygieniska krav för nagelterapeut

Egenkontroll för lokaler med hygienisk verksamhet

Bild  tatuerare

Det är viktigt att alla verktyg är sterila

Kontakt

Har du frågor om hygienisk behandling kan du höra av dig till Miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Erik Nilsson
090-16 16 99

Christina Hagman
090-16 16 64

Digital blankett för anmälan

Vi vill gärna att du/ni anmäler din/er verksamhet digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen. Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Anmälan ny lokal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.