Startsida Umeå kommun

Information till dig som bor i eget hushåll

På sidorna som finns här till vänster kan du hitta information som rör inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader och som berör dig som bor i eget hushåll.

Problem?

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Klagomålsanmälan

Miljö- och hälsoskydd tar emot synpunkter och klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön.

Läs mer om handläggning av klagomålsärenden under länken till vänster.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman

Kristina Hägglund

Blanketter och avgifter
Vi lovar att...

… du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus