Startsida Umeå kommun

Radonmätningar

Nu kan du söka radonmätningar som gjorts i de bostäder, skolor och förskolor som kommunen har i sitt register. Du kan antingen söka på fastighetsbeteckning eller adress. Hittar du inte någon mätning saknar kommunen uppgifter om fastigheten.

Alla sökbara mätningar i kommunens register är utförda enligt en metod som Strålskyddsmyndigheten tagit fram. Metoden innebär bland annat att mätningar ska göras under eldningssäsong (oktober-april) och pågå under minst 2 månader.

Sök bland registrerade mätningar gjorda i Umeå kommun

Beställ mätning

Miljö- och hälsoskydd rekommenderar fastighetsägare att göra mätningar för att få kännedom om radonhalten inomhus. För att beställa en mätning kan du kontakta ett av fyra ackrediterade mätföretag verksamma i Sverige.

Lista över ackrediterade mätföretag för mätning och beställning av mätdosor

Hans Sandberg
Miljö- och hälsoskydd

090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Sök radonmätningar

Via open.data.umea.se kan du söka de flesta radonmätningar som har gjorts i Umeå. Läs mer här.

Observera att den som har beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget. Åtgärder kan vara genomförda efter denna mätning. Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsnämndens system.