Startsida Umeå kommun
Soptunna

Matavfall, matsvinn

Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt är det viktigt att allt avfall hanteras på rätt sätt. Det bästa är att minimera avfallsmängderna så att så lite avfall som möjligt uppstår. För det avfall som ändå uppstår är det viktigt att källsortera så mycket som möjligt.

Miljö- och hälsoskydd har sammanställt en broschyr som berättar om olika typer av avfall som kan uppstå när man hanterar livsmedel. I den kan du läsa om hur du sorterar och vem du kan kontakta om du har frågor.

I högerspalten kan du ladda ned broschyren.

English information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.